Winkelmand
€0,00

In ons Privacybeleid gebruiken we een aantal definities. Deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt:

Cookie: een klein bestandje dat via een website op jouw computer wordt geplaatst en informatie over jouw bezoek aan die website registreert;
Reglement: dit privacybeleid;
Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens. Sinds 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Toelichting op het Reglement
Wij mogen de gegevens die jij ons verstrekt niet zomaar verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wet wordt het gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet zijn wij verplicht om jou:

 • te informeren over hoe en met welk doel jouw gegevens door ons worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Omdat wij jouw privacy belangrijk vinden en wij ons ook netjes aan de wet willen houden, geven we in dit Reglement een toelichting op wat het doel is van het gebruik van jouw gegevens, hoe wij met jouw gegevens omgaan en voor de verwerking van welke gegevens wij specifiek om jouw toestemming vragen.

1. Doel van het gebruik en de persoonsgegevens die wij verzamelen en gebruiken
Wij hebben jouw gegevens nodig vanwege de contractuele afspraken tussen jou en onze website (Kuulpi.com) zoals jouw aankoop van een product of je recht op garantie. Dit is het geval bij:

 • bestellen;
 • bezorgen;
 • retourneren of garanties.

We gebruiken jouw gegevens ook bij gerechtvaardigd belang. Daarmee willen we jou en andere klanten een optimale en persoonlijke service leveren. Dit geldt voor:

 • bezoek aan onze website;
 • onze nieuwsbrief;
 • e-mail;
 • contact met de klantenservice;
 • een offerteaanvraag;
 • jouw account bij Kuulpi.com;
 • marketing acties;
 • social media;
 • reviews;
 • klanttevredenheidsonderzoek.

We verzamelen jouw

 • voornaam;
 • achternaam;
 • eventueel bedrijfsnaam;
 • adres;
 • eventueel telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • IP-adres.

IP-adres en cookies
Wij houden (geanonimiseerde) IP-adressen bij van (potentiële) klanten die de website bezoeken. Met deze gegevens kunnen we:

 • registreren welke webpagina’s worden bezocht;
 • de functionaliteit en de inhoud van de website verbeteren;
 • bijhouden voor welke onderwerpen of toepassingen (potentiële) klanten zich interesseren;
 • er voor zorgen dat je niet steeds dezelfde informatie ontvangt;
 • het productaanbod verbeteren.

Toelichting met betrekking tot cookies
Als je onze website bezoekt, worden er automatisch cookies geplaatst. Met functionele cookies zorgen we dat de website goed functioneert en met analytische cookies analyseren we hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons cookiebeleid.

2. Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij:

 • de wet ons daartoe verplicht;
 • het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de contractuele afspraken die wij met jou hebben gesloten (zie opm.);
 • jij daar duidelijk zelf toestemming voor hebt gegeven zoals bij een offerteaanvraag of als je kiest voor Klarna Achteraf betalen (alleen mogelijk in Nederland)

(opm.) Partijen die van ons toegang tot jouw gegevens krijgen voor het uitvoeren van de contractuele afspraken die wij met jou hebben gesloten, mogen deze alleen gebruiken om jou een dienst te leveren namens ons (bijvoorbeeld een bezorgdienst, een e-maildienst of een betaaldienst). Tenzij deze partijen zelf verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen en beschermen van jouw gegevens.

3. Plichten, beveiligde toegang, geheimhouding en bewaartermijn

 • Wij verwerken jouw persoonsgegevens zoals de wet dat voorschrijft en zoals in dit Reglement wordt beschreven. Dit houdt o.a. in dat de gegevens op een zorgvuldige manier worden verwerkt en alleen voor het doel waarvoor ze verkregen worden;
 • Jouw persoonsgegevens worden door ons beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere werknemer om in te loggen in het digitale systeem;
 • Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan ons verstrekte persoonsgegevens;
 • We hebben technische maatregelen getroffen om het door ons gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf en zoals de wet dit voorschrijft;
 • Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Daarna verwijderen we alle persoonsgegevens die we van jou hebben;
 • Inactieve klantenaccounts worden na 7 jaar verwijderd. Bepaalde data zoals bijvoorbeeld de waarde van jouw bestelling verwijderen we niet maar maken we anoniem zodat we ze voor interne analyses en rapportages kunnen gebruiken. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zullen wij ons aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden;
 • We hanteren een bewaartermijn van 7 jaar na de laatste aankoop/bestelling/factuur of omruiling/creditfactuur, waarna de gegevens anoniem worden gemaakt zodat we ze voor interne analyses en rapportages kunnen gebruiken. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zullen wij ons aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden;
 • Jouw toestemming voor het ontvangen van onze nieuwsbrief bewaren we tot maximaal 2 jaar nadat jij de toestemming weer intrekt. Uitschrijven van de nieuwsbrief kan op elk moment;
 • Data die worden gebruikt voor onze webstatistieken worden na maximaal 26 maanden verwijderd.

4. Jouw rechten als betrokkene

 • Recht op informatie: je hebt het recht om te weten of en welke persoonsgegevens wij van jou verwerken en met welk doel;
 • Inzagerecht: het recht op inzage en een afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens kunnen we alleen tegemoetkomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard moeten blijven;
 • Het recht van verzet: het recht om jou in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens door ons te verzetten;
 • Het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van jou bewaard worden te ontvangen om ze over te dragen naar een andere organisatie;
 • Het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een eventueel geautomatiseerd besluit heb je het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Als je gebruik wil maken van jouw rechten, dan kun je dit per email via info@kuulpi.com kenbaar maken. Als jouw verzoek wordt afgewezen, dan leggen we uit waarom. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek bericht van ons.

5. Wie is verantwoordelijk voor jouw gegevens?
Dit zijn wij:

Kuulpi.com
Wellness & Lifestyle Treats BV
Merumerkerkweg 1
6049 BX Herten-Roermond
E-mail: info@kuulpi.com
KvK: 71551107
BTW: NL858759603B01

Heb je een klacht over de manier waarop wij jouw gegevens verwerken, een andere opmerking/vraag/suggestie of wil je bezwaar maken tegen direct marketing door Kuulpi.com? Neem dan schriftelijk contact met ons op via info@kuulpi.com. Uiteraard zullen we ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Privacyreglement Kuulpi.com versie april 2019

dapibus ut mi, consequat. leo. luctus accumsan Nullam